Privacy Beleid

Verzamelen en Gebruik van Informatie

De persoonlijke informatie die verzameld wordt tijdens profiling of het gebruik van andere psychometrische instrumenten, wordt gebruikt bij de beoordeling van uw geschiktheid voor een carrière bij een (potentiële) werkgever, of ten behoeve van uw eigen ontwikkeling. Het verzamelen van deze gegevens wordt begeleid door een derde partij (de leverancier en host van deze applicatie). De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gedeeld met de geregistreerde gebruikers van de (potentiële) werkgever of met de geregistreerde personen die namens de (potentiële) werkgever werken.

Op periodieke basis verzamelt de leverancier de groepsgegevens met als doel het selectieproces te valideren, middels een validatie-studie resulterend in een rapport. U zult als kandidaat nooit persoonlijk identificeerbaar zijn in een dergelijk rapport. De gegevens zullen op groepsniveau worden weergegeven en worden bewaakt door research professionals die werken in lijn met de wetgeving rondom privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens die hier worden verzameld zullen met niemand worden gedeeld voor enig andere reden dan is aangegeven in de procedure.

De directie van Elevate Consulting Group / Self Management Group, heeft maatregelen getroffen om te voldoen aan de wetgeving rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens inclusief training, evaluatie van de systems en audits. Tevens is een manager aangesteld specifiek voor dit onderwerp.

De gegevens worden niet langer dan vijf (5) jaar bewaard in het systeem van de leverancier waarna deze zullen worden verwijderd uit de actieve database. Hierna worden de persoonlijke details (naam, adres etc.) vernietigd en worden de “testresultaten” bewaard in een offline archief.

Weblinks

De website van Elevate Consulting Group bevat links naar andere websites. Wees er attent op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door andere websites. Verzeker u ervan dat u de betreffende informatie leest op het moment dat u via onze website op een website komt die informatie verzamelt. Onze Privacy verklaring heeft slechts betrekking op de informatie die verzameld wordt door Elevate Consulting Group.

Veiligheid

Elevate Consulting Group / Self Management Group heeft veiligheidsmaatregelingen ter bescherming van het verlies, misbruik en het wijzigen van informatie. Wij gebruiken procedures en processen zoals voorgeschreven door de branche om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Instrumenten om misbruik van ons netwerk en onze gegevens te controleren zijn onder andere firewalls, codering, “token identification”, applicatie proxies, monitoring technologieën en adaptive analysis van netwerk verkeer.

Helaas kan het voorkomen dat de informatie die u aan Elevate Consulting Group / Self Management Group verstrekt via het internet, over meerdere systemen gestuurd wordt, die niet onder controle staan van Elevate Consulting Group / Self Management Group. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, volledigheid en kwaliteit van de data te onderhouden, en het juiste gebruik van de data te verzekeren, hebben wij de benodigde en geschikte (fysieke, elektronische en management) procedures in werking gesteld om de informatie die online wordt verzameld te waarborgen en beveiligen.

Alle (tijdelijke) medewerkers en organisaties verbonden aan Elevate Consulting Group / Self Management Group voor werk dat toegang tot persoonsgegevens betreft, zijn contractueel gezien verplicht zich te houden aan de privacy reglementen en mogen de gegevens niet op enige andere manier gebruiken dan noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functies .

Cookies

Een cookie is informatie die een website doorstuurt aan uw computer om uw historie gegevens op te kunnen slaan. Cookies worden over het algemeen gebruikt om wachtwoorden op te slaan zodat u deze slechts eenmaal in hoeft te vullen als u vaker een bepaalde website bezoekt. Daarnaast helpen cookies bij het opslaan van persoonlijke voorkeuren op een specifieke website. Het gebruik van cookies is standaard in de industrie en de meest websites gebruiken deze om in bruikbare opties voor de gebruiker te kunnen voorzien. De meeste internet browsers zijn in eerste instanties opgezet om cookies te accepteren. U kunt echter uw instellingen aanpassen waardoor u cookies weigert. U kunt dan wellicht niet optimaal gebruik maken van de website.

Elevate Consulting Group / Self Management Group gebruikt mogelijk cookies. In de toekomst worden cookies wellicht gebruikt voor het opslaan van uw wachtwoorden zodat u niet bij elk bezoek uw wachtwoord hoeft in te typen. Een aantal van onze partners maakt mogelijk tevens gebruik van cookies, waarover wij geen controle hebben .

IP Address

Een IP adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u contact maakt met het internet. Alle identificatie op het internet verloopt via IP adressen, waardoor computers en servers elkaar herkennen en kunnen communiceren. Uw IP adres is niet gekoppeld aan uw naam maar is voorzien van additionele demografische informatie.

Elevate Consulting Group / Self Management Group verstrekt geen IP adressen aan adverteerders of derde partijen. Wij gebruiken uw IP adres voor de diagnose van problemen van uw server, veiligheidsprocedures, uitvoeren van systeem administratie en website analyse en voor het administreren van onze website. Alle demografische gegevens verzameld op basis van uw IP adres is losgekoppeld van uw naam en email adres om uw privacy te beschermen.

Vermelding van verandering ten aanzien van de Privacy Procedure

De Elevate Consulting Group / Self Management Group Privacy Procedure kan veranderd worden om de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers te verbeteren of om onze informatieverwerking te verbeteren. Als er veranderingen worden toegepast zullen deze geen betrekking hebben op de tot dan toe verzamelde informatie. Aanpassingen zullen worden vermeld op deze pagina zodat deze inzichtelijk zijn voor gebruikers.

Als u vragen heeft over deze Privacy Procedure of de informatie op deze website, neem contact op met: Elevate Consulting Group