Zelfreflectie, Zelfvertrouwen, Zelfmanagement

selfreflection-confidence-management

Onze visie op professionele ontwikkeling.

Drie kenmerken die steeds weer relevant zijn als we kijken naar onze eigen ontwikkeling en die van onze klanten zijn zelfreflectie, zelfvertrouwen en zelfmanagement. Als deze drie elementen aanwezig zijn, is de kans groter dat een individu (of team) zichzelf ontwikkelt als professional. Als deze ontbreken is het handig om hier aan te werken.

ZELFREFLECTIE:

Volgens wikipedia “een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Reflecteren, of reflectie, is het doorgronden en herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen de eigen psyche. Het gaat hierbij niet alleen om denkprocessen, maar ook om gedrag. Het heeft vaak betrekking op ervaringen en gebeurtenissen. Reflectie wordt gebruikt om gelijksoortige situaties in de toekomst beter te kunnen hanteren. In deze functie verschilt het niet veel van evaluatie.”.

Als je dit niet geleerd hebt, is er geen man over boord. Het is immers nooit te laat om te leren. Om je te kunnen ontwikkelen is het echter wel noodzaak dat je in staat bent tot zelfreflectie. Alleen dan kun je inzien wat je talenten zijn, je drijfveren en waar je aandacht aan zou kunnen of moeten besteden.

ZELFVERTROUWEN:

Met zelfvertrouwen bedoelen wij geen “zelfzekerheid” maar het “gevoel dat je invloed hebt op hetgeen er met jou gebeurt in je leven”. Er zijn mensen die ongeacht de situatie waar ze in zitten, altijd het vertrouwen hebben dat ze invloed hebben op het resultaat. Er kunnen ook redenen zijn waardoor je dat gevoel niet hebt. Het is belangrijk te onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Het is immers lastig om jezelf te ontwikkelen als je er niet 100% in gelooft dat je zelf het resultaat bepaalt van de moeite die je ergens voor doet.

ZELFMANAGEMENT:

Zelfmanagement is een persoonskenmerk en gaat over de mate waarin je in staat bent jezelf in beweging te brengen en te houden. Sommige mensen hebben dat van nature meer in zich dan anderen. Mensen die van nature wat meer reageren op de omgeving (en wat er op ze af komt) zullen in bekende situaties betere zelfmanagers zijn dan in onbekende situaties.

Als we ons willen ontwikkelen betekent dit dat we ons in een onbekende situatie storten: out of the comfort zone. In zo’n specifieke situatie is het “onhandig” als je natuurlijke reactie is: ho, stop, afwachten. Daarom is het als professional altijd goed om aan je zelfmanagement vaardigheden te werken. En het positieve is, dat dit een persoonskenmerk is waarvan is aangetoond dat het mogelijk is om je te ontwikkelen op dit gebied. Onze collega’s in Canada hebben hier een methode voor ontwikkeld. Elevate coacht op basis van deze methode en geeft workshops over dit onderwerp.

Wil je meer weten over onze visie op professionele ontwikkeling? Of ben je benieuwd hoe wij deze visie toepassen tijdens onze assessments, coaching en search trajecten? Neem contact op.