Onderzoek naar Voice-gedrag. Help je mee?

voice-gedrag

Voice-gedrag gaat over feedback van medewerkers aan leidinggevenden. Veel van onze klanten zijn in transitie richting of maken reeds gebruik van organisatie modellen als holacracy, zelfsturende teams, scrum en agile. Organisatiemodellen die zelfstandigheid van professionals vergroten en waarbij feedback geven steeds belangrijker wordt. Niet alleen binnen de teams. Maar ook voor leidinggevenden. Want minder betrokkenheid bij de dagelijkse operatie betekent dat je op een andere manier aan informatie moet komen. Het onderzoek dat onze collega Floor uitvoert in het kader van haar afstuderen is hartstikke interessant voor ons. Maar ook voor onze klanten. Daarom hopen we dat je mee wilt doen met haar onderzoek.

Informatie:

Is voor u het glas altijd halfvol of juist halfleeg? En hoe beïnvloedt dit uw gedrag op de werkvloer? Voor organisaties zijn medewerkers steeds belangrijker als informatiebron. Dat medewerkers informatie delen met hun leidinggevende draagt namelijk onder andere bij aan de innovatie, efficiëntie en veiligheid van een organisatie. Daarom kijkt Floor Soffner in haar afstudeeronderzoek naar de invloed van een natuurlijke neiging voor positieve en negatieve stimulansen op het uitspreken van ideeën, suggesties en zorgen van medewerkers. Daarnaast kijkt ze naar de rol die werkklimaat speelt op deze relatie, aangezien een werkklimaat medewerkers kan stimuleren zich wel of niet uit te spreken.

Ben jij op dit moment werkzaam en beheers je de Nederlandse taal? Dan zouden wij jouw hulp goed kunnen gebruiken. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Het is voor een goed doel en je draagt bij aan de wetenschap ?. Klik hier om mee te doen.