Assessments: Team & Individueel

Assessments: Team & Individueel

De term “assessment” wordt veelvuldig gebruikt. Binnen ons vakgebied is een assessment een andere term voor psychologisch onderzoek. Een assessment neemt doorgaans een halve of hele dag in beslag en moet niet worden verward met een e-assessment. Tijdens een assessment wordt gebruik gemaakt van diverse soorten instrumenten met als doel antwoord te krijgen op een vooraf opgestelde “onderzoeksvraag”. De verzamelde informatie wordt door een psycholoog geïnterpreteerd en met de deelnemer besproken.

DOEL VAN EEN ASSESSMENT

Selectie assessment
Ter ondersteuning van een selectiebeslissing. Zowel toegepast bij interne als externe kandidaten; Om uitsluitsel te geven ten aanzien van potentieel als het gaat om interne promotie; Om te kiezen tussen een aantal kandidaten voor 1 functie.
Selectie assessment
Ontwikkel assessment
Zodat een nieuwe medewerker een goede start krijgt; Als een nulmeting teneinde ontwikkelbehoeften te bepalen van een kandidaat met het oog op ambitie (toekomstige functie); Als moment van oriëntatie: wat zou een mogelijke passende stap in de carrière zijn?; Als startpunt van een coachingstraject.
Ontwikkel assessment
Loopbaan orientatie
De meest brede insteek waarbij wordt gekeken naar talenten, drijfveren, intellectuele capaciteiten en natuurlijke voorkeuren. Vaak met als doel om met een zo open mogelijke blik naar de match met andere functies te kijken.
Loopbaan orientatie

Op verzoek van onze klanten hebben we drie assessments ontwikkeld die gericht zijn op specifieke situaties: Het Agile Leadership Assessment, Het Leiderschaps Bewustwording Assessment en Het Agile Professional Assessment. In dit document vind je meer informatie.

KENMERKEN VAN ONZE ASSESSMENTS

Proces en methodiek.

  • Gedetailleerde analyse van de functie gebruikmakend van competenties en de kritieke-incidenten-techniek.
  • Diversiteit van instrumenten teneinde ons er van te verzekeren dat we meerdere manieren gebruiken om een competentie te “meten”. Vanzelfsprekend maken we gebruik van gevalideerde en betrouwbare instrumenten. Simulatie-oefeningen maken we op maat.
  • Een aantal assessoren (psychologen).
  • Interpretatie van het gedrag van de kandidaat is direct gekoppeld aan de onderzoeksvraag.

De Elevate Stijl.

  • 1 persoon die de kandidaat de hele dag begeleidt. Als kandidaat heb je een eigen ruimte.
  • Een professionele maar informele sfeer omdat de verschillende onderdelen al voldoende spanning met zich mee brengen.
  • Simulatie oefeningen en opdrachten op maat gemaakt zodat ze aansluiten bij de onderzoeksvraag en de specifieke behoefte van de kandidaat.
  • Eindgesprek (feedbackgesprek) met 2 consultants omdat 3 meer weten dan 2.
  • Eindgesprek met een coachend karakter.
  • Een rapportage met een coachend karakter.
kijkje-in-de-assessment-ruimte

Een kijkje in de assessment ruimte.

Wil je meer informatie over onze assessments? Neem dan contact met ons op!

Elevate Consulting Group voert alleen Team Assessments uit als deze onderdeel zijn van een ontwikkeltraject en derhalve als de deelnemers ook in hun dagelijks werk een team zijn. Alleen dan is het kijken naar team dynamiek reëel en kunnen de deelnemers tijdens het assessment meer over zichzelf maar vooral ook van anderen leren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heb je binnenkort een assessment? In dit document vind je een overzicht van veelgestelde vragen en lees je hoe je je kunt voorbereiden.